Jan de Vries (1890-1964)

@article{Bolle1965JanDV,
  title={Jan de Vries (1890-1964)},
  author={Kees W. Bolle},
  journal={History of Religions},
  year={1965},
  volume={5},
  pages={173 - 177}
}
1 Citations

Het WNT in oorlogstijd

In het begin van de bezettingsjaren werd er door de toenmalige Nederlandse overheid een actief taal- en cultuurbeleid in gang gezet. Daarbij dreigde het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT)