Jak stawić czoła nowoczesności? Dyskusja wokół wzorca niemieckiej szlachcianki na łamach „Deutsches Adelsblatt” na przełomie XIX i XX wieku

@inproceedings{Szudarek2016JakSC,
  title={Jak stawi{\'c} czoła nowoczesności? Dyskusja wok{\'o}ł wzorca niemieckiej szlachcianki na łamach „Deutsches Adelsblatt” na przełomie XIX i XX wieku},
  author={Agnieszka Szudarek},
  year={2016}
}
Artykul prezentuje poglądy publikowane na lamach niemieckiego tygodnika „Deutsches Adelsblatt” na przelomie XIX i XX w. na temat wplywu przemian spoleczno-gospodarczych i postepu cywilizacyjnego na zycie szlachcianek. Towarzyszy temu uzupelnienie katalogu zadan i powinności kobiecych o nowe elementy, takie jak lepsza edukacja i mozliwośc pracy zarobkowej. Budowany w ten sposob wzorzec niemieckiej, nowoczesnej szlachcianki wzmocniony zostal kontekstem stanowo-nacjonalistycznym, ktory – w opinii… CONTINUE READING