Jak osiągnąć wzrost wartości banku

@inproceedings{Kopper2001JakOW,
  title={Jak osiągną{\'c} wzrost wartości banku},
  author={Hilmar Kopper},
  year={2001}
}