J. Palionis, XVII a. antrosios pusės Punios parapijos asmenvardžiai ir vietovardžiai ; XVII a. pabaigos–XVIII a. pirmosios pusės Punios parapijos asmenvardžiai ir vietovardžiai

@inproceedings{Sinkeviit2011JPX,
  title={J. Palionis, XVII a. antrosios pusės Punios parapijos asmenvard{\vz}iai ir vietovard{\vz}iai ; XVII a. pabaigos–XVIII a. pirmosios pusės Punios parapijos asmenvard{\vz}iai ir vietovard{\vz}iai},
  author={Daiva Sinkevi{\vc}iūtė},
  year={2011}
}
1 Citations