Jūratė Statkutė de Rosales ir gotų istorija

@inproceedings{Zinkeviius2011JratSD,
  title={Jūratė Statkutė de Rosales ir gotų istorija},
  author={Z. Zinkevi{\vc}ius},
  year={2011}
}
Straipsnyje įvertinamos J. Statkutės de Rosales skleidžiamos idėjos. Siūloma atskirti jos, kaip visuomeninės veikėjos, lituanistine veiklą, kuri yra teigiama, nuo klaidingos hipotezės apie baltų praeitį. Straipsnyje iskeliamos aikstėn tos hipotezės klaidingos prielaidos, aptariami nemoksliniai jos teiginiai ir populiarumo Lietuvos visuomenėje priežastys. Raktažodžiai: Jūratė Statkutė de Rosales, gotai, gudai