Jämställdheten ställd inför verkligheten: en feministisk analys av den svenska jämställdhetsideologin utifrån exemplet skatteavdrag för hushållstjänster

@inproceedings{Linderoth2008JmstlldhetenSI,
  title={J{\"a}mst{\"a}lldheten st{\"a}lld inf{\"o}r verkligheten: en feministisk analys av den svenska j{\"a}mst{\"a}lldhetsideologin utifr{\aa}n exemplet skatteavdrag f{\"o}r hush{\aa}llstj{\"a}nster},
  author={Kristin Linderoth},
  year={2008}
}
Fragan om skatteavdrag for hushallsnara tjanster har under tva decennier debatterats i Sverige. Ar 2007 genomforde den nytilltradda borgerliga regeringen en sadan reform, delvis med argumentationen att det skulle leda till okad jamstalldhet mellan kvinnor och man. Med hjalp av ideologikritisk metod undersoker uppsatsen vilka underliggande forestallningar om jamstalldhet och vilka forestallningar om tankta kopare och saljare av hushallstjanster som uttrycktes i denna argumentation, samt hur den… CONTINUE READING