Izdelava XML-shem za slovarske projekte na primeru nastajajočih tipološko raznovrstnih slovarjev

Abstract

Povzetek Prispevek prikazuje dileme, ki so se pojavile pri oblikovanju XML-shem za tipološko raznovrstne slovarske podatkovne baze Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (Slovar sinonimov slovenskega jezika, Slovar slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, Novi slovar slovenskega jezika, Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, Slovenski etimološki slovar, Slovar pravopisno težavnega besedja slovenskega jezika). Pojasnjuje praktične in tehnične dejavnike, ki na izdelavo XML-shem vplivajo z vidika leksikografskega dela pri vnosu jezikovnih podatkov, opisuje pa tudi tiste dejavnike, ki vplivajo na učinkovito izrabo podatkov iz dokončanih slovarskih podatkovnih baz.

Cite this paper

@inproceedings{Ledinek2012IzdelavaXZ, title={Izdelava XML-shem za slovarske projekte na primeru nastajajočih tipološko raznovrstnih slovarjev}, author={Nina Ledinek and Andrej Perdih and Frana Ramov{\vs}a and ZRC SAZU}, year={2012} }