Its-g5 and Mobile Wimax Performance in Vehicle-to-infrastructure Communications

Abstract

Lucrarea de faţă este un studiu comparativ referitor la două din cele mai promiţătoare tehnologii de comunicaţii wireless propuse pentru noua generaţie de sisteme inteligente de transport: WiMAX mobil şi ITS-G5 profilul European al viitorului standard IEEE 802.11p. Pentru a putea alege în cunoştinţă de cauză tehnologia radio de acces adecvată anumitor… (More)

14 Figures and Tables

Topics

  • Presentations referencing similar topics