• Sociology
  • Published 2016

Isu-isu kontemporari dalam perkongsian pengetahuan

@inproceedings{Isa2016IsuisuKD,
  title={Isu-isu kontemporari dalam perkongsian pengetahuan},
  author={Khairunesa Isa},
  year={2016}
}
Buku ini merupakan satu bahan bacaan untuk meluaskan pengetahuan pembaca tentang konsep pengurusan dan perkongsian pengetahuan. Perkongsian pengetahuan adalah aktiviti yang sentiasa dilakukan oleh setiap individu dalam urusan harian. namun disebabkan kurang pemahaman terhadap elemen tersebut individu tidak mampu mengakui bahawa mereka telah melakukan aktiviti perkongsian pengetahuan. Buku ini cuba memberi pemahaman dan pendedahan awal mengenai konsep perkongsian pengetahuan melalui isu dan… CONTINUE READING