Istraživanje primarnog i sekundarnog učinka biokugle za pranje

@inproceedings{Pui2012IstraivanjePI,
  title={Istra{\vz}ivanje primarnog i sekundarnog u{\vc}inka biokugle za pranje},
  author={Tanja Pu{\vs}i{\'c} and Ksenija Vi{\vs}i{\'c} and Katia Pu{\vs}i{\'c} Tanja Grgi{\'c} and Tihana Dekani{\'c} and Marko Jela{\vc}i{\'c} and Ivo Solja{\vc}i{\'c}},
  year={2012}
}