• Corpus ID: 194385684

Ispitivanje delaminacije višeslojne ambalaže

@inproceedings{Jankovi2011IspitivanjeDV,
  title={Ispitivanje delaminacije vi{\vs}eslojne ambala{\vz}e},
  author={Marko Jankovi{\'c}},
  year={2011}
}
Novi materijali utjecu na razmisljanje o izgledu proizvoda i znacenju ambalaže. Ako njima pridodamo masovnu proizvodnju, ponudu, distribuciju proizvoda, te nacin života, funkcije ambalaže poprimile su nove dimenzije. Od jednostavne zastite proizvoda, promidžbene poruke, pa sve do poistovjecivanja sa samim kupcem. Laminati (kombinacija aluminjske folije, polimera, papira...) kao jedan dio ambalažnog svijeta, pojavili su se sredinom proslog stoljeca, a sve sa ciljem pristupacnijeg i…