Islamic Jurisprudence in the Classical Era: Index

@inproceedings{Calder2010IslamicJI,
  title={Islamic Jurisprudence in the Classical Era: Index},
  author={N. Calder and C. Imber and R. Gleave},
  year={2010}
}
Kitaba Robert Gleave tarafından bir giriş ve sonsöz yazılmıştır. Robert Gleave, yirmi bir sayfadan oluşan giriş yazısında öncelikle kitabın telif süreci hakkında bilgi verir. Buna göre kitap, genç yaşta hayatını kaybeden Norman Calder’e (1950-1998) ait dört makalenin bir araya getirilmesiyle oluşmuştur. Buna ilaveten Robert Gleave, sonsöz olarak nitelenebilecek yazısında Norman Calder tarafından kaleme alınan kitap kritiklerinin analizini sunmuştur. 
3 Citations

References

2017, Cilt: 3, Sayı: 2 üzerinde en çok çalışılan iki eser, Ebû İshâk Şirâzî’nin (ö
  • 476/1083) Mühezzeb’i ve Gazzâlî’nin
  • 1111