• Geography
  • Published 2014

Iskallt begär: Svalbardtraktaten - Vem har rätt till Svalbards olja?

@inproceedings{Persson2014IskalltBS,
  title={Iskallt beg{\"a}r: Svalbardtraktaten - Vem har r{\"a}tt till Svalbards olja?},
  author={Victor Persson},
  year={2014}
}
Den arktiska ogruppen Svalbard har fram till forsta varldskriget betraktats som terra nullius, ingenmansland. Nationer fran hela Europa har i arhundraden bedrivit olika ekonomiska verksamheter i omradet, bl a fiske och gruvdrift. Genom en traktat fran 1920, den s k Svalbardtraktaten, erkandes Norges suveranitet over Svalbard samtidigt som lika ratt att bedriva ekonomisk verksamhet pa land och territorialhav kvarstod for andra fordragsslutande nationer. Sedan traktaten skrevs under har… CONTINUE READING