Is post-commencement finance proving to be the thorn in the side of business rescue proceedings under the 2008 Companies Act?

@inproceedings{Freebody2016IsPF,
  title={Is post-commencement finance proving to be the thorn in the side of business rescue proceedings under the 2008 Companies Act?},
  author={Giles John Freebody},
  year={2016}
}
Is na-aanvangsfinansiering die doring in die vlees van ondernemingsreddingsverrigtinge ingevolge die 2008 Maatskappywet?Ondernemingsredding word toenemend as ’n gewilde en belangrike punt op die wetgewende agenda van lande wereldwyd beskou. In Suid- Afrika het die Maatskappywet 71 van 2008 (die Wet) wat op 1 Mei 2011 in werking getree het, geregtelike bestuur vervang met ’n ondernemingsreddingmodel wat onder andere die rehabilitasie van 'n maatskappy in finansiele nood as doelstelling het. Een… CONTINUE READING