Is ontbladering als bestrijdingswijze tegen phytophthoraziekte van de seringen gewenscht?

Abstract

Inleiding. In her artikel: ,,De oorzaak van het epidemisch optreden van de Phytophthoraziekte van de seringen", versehenen in dit tijdschrift, jrg. 30, 1924, p. 113, werd naar voren gebracht, dat het beste bestrijdingsmiddel tegen de Phytophthoraziekte zou zijn, het verwijderen van de bladeren v65r de sehimmel gelegenheid heeft gehad om binnen te dringen in… (More)
DOI: 10.1007/BF02812359

Topics

Figures and Tables

Sorry, we couldn't extract any figures or tables for this paper.