Corpus ID: 139490178

Investigation on applicability of bare root grafting technique as new indoor grafting model in walnut plant production

@inproceedings{Aka2005InvestigationOA,
 title={Investigation on applicability of bare root grafting technique as new indoor grafting model in walnut plant production},
 author={Yaşar Akça and Ahu Bolsu and S. Ylmaz and Fatma Uysal},
 year={2005}
}
 • Yaşar Akça, Ahu Bolsu, +1 author Fatma Uysal
 • Published 2005
 • Mathematics
 • Bu arastirma 2004-2005 kis sezonunda cevizlerde kok bogazi asisinin uygulanabilirligini arastirmak amaci ile yapilmistir. Tokat’ta selekte edilmis dort ceviz tipi kok bogazi asisi ile kontrollu odada asilanmis, asi kaynastirma ortami olarak perlit ve kavak talasi kullanilmistir. Kaynasma ortaminin sicakligi 15-27°C arasinda kademeli olarak artirilmistir. Yapilan asilarda asi tutma oranlari belirlenmis ve istatistiki analize tabi tutulmustur. Anac kalinligi, kalem kalinligi, kalluslenme… CONTINUE READING

  Create an AI-powered research feed to stay up to date with new papers like this posted to ArXiv

  Figures and Tables from this paper.

  References

  Publications referenced by this paper.
  SHOWING 1-6 OF 6 REFERENCES

  Ceviz Yetiştiriciliği. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Yayın Daire Başkanlığı Matbaası, Ankara

  • Y. Akça
  • 2005
  VIEW 4 EXCERPTS
  HIGHLY INFLUENTIAL

  Malatya Ko - ş ullarında Ceviz İ çin Uygun A ş ı Yöntem ve Zamanlarının Belirlenmesi . IV . Ulusal Bah . Bitk . Kongresi , S 639 - 641

  • B. M. Asma, U. Gülo ğ lu
  • 2003

  Cevizlerde (Juglans regia) Aşı Kaynaşması ve Aşı ile İlgili Sorunlar Üzerine Araştırmalar (Doktora Tezi). Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir

  • F. E. Tekintaş
  • 1988
  VIEW 1 EXCERPT

  Cevizlerde Kontrol - lü Ş artlarda Yapılan De ğ i ş ik A ş ı Uygu - lamaları Üzerine Bir Ara ş tırma

  • A. Eri ş, E. Barut
  • Bahçe Kültürleri Merkez Ara ş tırma Enstitüsü Dergisi
  • 1988

  Cevizlerde Kontrollü Şartlarda Yapılan Değişik Aşı Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma. Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi

  • A. Eriş, E. Barut
  • 1988
  VIEW 2 EXCERPTS

  Ceviz (Juglans regia L.) Sürgün Çeliklerinde Kök Oluşumunu Etkileyen Faktörler Üzerine Araştırmalar (Doçentlik Tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Samsun

  • İ. Yalçın
  • 1984
  VIEW 1 EXCERPT