Corpus ID: 127564779

Inventering av myrfåglar i Norrbotten : Pilotstudie inom Biogeografisk uppföljning

@inproceedings{Backe2014InventeringAM,
  title={Inventering av myrf{\aa}glar i Norrbotten : Pilotstudie inom Biogeografisk uppf{\"o}ljning},
  author={Susanne Backe and Henri Engstr{\"o}m},
  year={2014}
}
  • Susanne Backe, Henri Engström
  • Published 2014
  • Geography
  • Denna rapport utgor en pilotstudie inom arbetet Biogeografisk uppfoljning, delsystem faglar.I studien har ingatt att i Norrbottens inland inventera 25 slumpade punktrutter forlagda tilloppna och sa ...