• Corpus ID: 196098999

Introduction to microcomputers

@inproceedings{Zagar1993IntroductionTM,
  title={Introduction to microcomputers},
  author={Mario Zagar and Mario Kova{\vc} and Danko Basch},
  year={1993}
}
Nakon prvog uvodnog poglavlja, drugo poglavlje daje pregled brojevnih sustava i kodova. Trece poglavlje donosi kratak uvod u rad sa simulatorom arhitektura procesora - ATLAS-om. Cetvrto poglavlje opisuje Skolsko mikroracunalo, njegovu arhitekturu, programiranje u asembleru i povezivanje s vanjskim jedinicama. Peto poglavlje opisuje komercijalni procesor Z80, njegovu arhitekturi, programiranje u asembleru i vanjske jedinice CTC i PIO.