Introduction and breeding of food and fodder crops in Greece

Abstract

In 1933 the Government established the Hellenic Agricultural Research Station. Numerous species, varieties and strains from other countries were introduced and evaluated. After screening the material many crosses were made and the derivatives were tested and later distributed to farmers. The new accessions exceeded the old local strains by far and this has stimulated the increase of growing areas. Many figures are mentioned pertaining to this development. Volgens gegevens van de F.A.O. heeft Griekenland als lid van de O.E.E.C. de laagste productie-cijfers in de landbouw. Dit is het gevolg van te kleine oppervlakte cultuurgrond die van nature bovendien arm is en bebouwd wordt met onproductieve rassen. Slechts 7% van het land is vlak en bebouwbaar te maken daar de rest heuvelachtig is of uit rotsen bestaat en door een onregelmatige verdeling van regen ten prooi valt van erosie. In 1933 stichtte de Griekse regering het Helleense Landbouwproefstation te Larissa. Uit vele landen werden talrinke nieuwe soorten, rassen en selecties van voedergewassen ingevoerd en op hun waarde getoetst. Na schifting van het materiaal werden vele kruisingen gemaakt en de daaruit verkregen rassen werden uitgegeven aan de praktijk. De nieuwe aanwinsten zijn veel productiever dan de oude landrassen en dit stimuleerde het in gebruik nemen van nieuwe teeltgebieden. Er worden vele cijfers genoemd die een beeld geven van deze ontwikkeling.

DOI: 10.1007/BF00042309

2 Figures and Tables

Cite this paper

@article{Panos2004IntroductionAB, title={Introduction and breeding of food and fodder crops in Greece}, author={Dim. Ath. Panos}, journal={Euphytica}, year={2004}, volume={6}, pages={255-258} }