Introducció a la construcció arquitectònica: la coberta

@inproceedings{Sastre2000IntroducciAL,
  title={Introducci{\'o} a la construcci{\'o} arquitect{\`o}nica: la coberta},
  author={Ram{\'o}n Sastre i Sastre},
  year={2000}
}