Corpus ID: 141992395

Intern utbildning för frontpersonal : Kan glappa?"KAN" påverkar!

@inproceedings{Alm2006InternUF,
  title={Intern utbildning f{\"o}r frontpersonal : Kan glappa?"KAN" p{\aa}verkar!},
  author={Filip Alm and Christian Nordin and Johan Klein},
  year={2006}
}
En uppsats om hur internutbildning ser ut for frontpersonalen inom hemelektronikbranschen. Detta for att sedan kunna forklara och forsta om, och i sa fall varfor, det finns en skillnad mellan front ...