Corpus ID: 189651056

Interfície visual pel control d'un dispositiu mòbil

@inproceedings{Reche2013InterfcieVP,
  title={Interf{\'i}cie visual pel control d'un dispositiu m{\`o}bil},
  author={Lainez Reche and Juan Jos{\'e}},
  year={2013}
}
Aquesta memoria preten reflectir el treball realitzat durant el disseny i implementacio d’un sistema de visio per computador en temps real i la seva posterior integracio en un ecosistema mobil. Aquest sistema de visio ha de permetre a una persona utilitzar les seves mans com a punters en una pantalla, emulant un ratoli convencional, amb qualsevol maquina (ordinador o mobil) a traves d’una camera convencional 2D sense cap… Expand