Corpus ID: 114010774

Interaktivní zvuková tvorba Golana Levina

@inproceedings{Ulbrich2009InteraktivnZT,
  title={Interaktivn{\'i} zvukov{\'a} tvorba Golana Levina},
  author={J. Ulbrich},
  year={2009}
}
Předkladana prace se zaměřuje na tvorbu umělce/programatora Golana levina, kterou zacleňuje do kontinualniho ramce uměleckeho experimentovani s novými technologiemi druhe poloviny dvacateho stoleti a kontextu multimedii, zejmena v souvisloti se simultanni projekci obrazu a zvuku. Klicovým rysem jeho praci je interaktivita, ktere se text take věnuje. Stejnou pozornost v teto praci zabira otazka designu rozhrani praci GL. Kapitoly dale zahrnuji medium audiovizualniho softwaru, kategorii sound… Expand