Corpus ID: 197473320

Interaktivní 3D grafika s WebGL

@inproceedings{Me2017Interaktivn3G,
  title={Interaktivn{\'i} 3D grafika s WebGL},
  author={Luk{\'a}{\vs} M{\'a}{\vc}e},
  year={2017}
}
Cilem bakalařske prace je zpracovat možnosti vytvařeni a zobrazovani interaktivni 3D grafiky pomoci JavaScriptoveho rozhrani WebGL. V ramci prace popisu zakladni metody a postupy, kterých lze využit při vytvařeni interaktivniho 3D obsahu s využitim rozhrani WebGL. Jednou z možnosti, kterou se bude tato prace zabývat, je tvorba 3D grafiky prostřednictvim JavaScriptových přikazů, soucasně s nimi bude u teto metody využita Javascriptova 3D knihovna Three.js, ktera byla vytvořena pravě za ucelem… Expand