• Biology
  • Published 2009

Intensywność ochrony fungicydami a zdrowotność i plonowanie pszenicy ozimej

@inproceedings{Sawiska2009IntensywnoOF,
  title={Intensywnoś{\'c} ochrony fungicydami a zdrowotnoś{\'c} i plonowanie pszenicy ozimej},
  author={Zuzanna Sawińska and Dariusz Zawada},
  year={2009}
}