Inteligentna materia nieożywiona

@inproceedings{miakowskaOpaka2006InteligentnaMN,
  title={Inteligentna materia nieożywiona},
  author={M. Śmiałkowska-Opałka},
  year={2006}
}