Intelektualiai gabių ikimokyklinio amžiaus vaikųgalios ir sunkumai

@inproceedings{Joneliktyt2014IntelektualiaiGI,
  title={Intelektualiai gabių ikimokyklinio am{\vz}iaus vaikųgalios ir sunkumai},
  author={Vaida Joneliūk{\vs}tytė},
  year={2014}
}
Aprasomame magistro darbe, naudojant Lietuvos autorių sudarytą Vaikų brandumo mokyklai įvertinimo metodiką, siekta atrinkti intelektualiai gabius ikimokyklinio amžiaus vaikus, įvertinti jų galias ir sunkumus, aprasyti veiksnius, susijusius su tėvų ir auklėtojų galimybe pastebėti vaiko intelektinius gebėjimus. Tyrime dalyvavo 187 vaikų tėvai, 25-ios ikimokyklinių ugdymo grupių pedagogės, 187 5-erių metų vaikai. Naudojant Vaikų brandumo mokyklai metodiką, buvo atrinkta 30 intelektualiai gabi… CONTINUE READING

Similar Papers