Integrated Technology of Planning and Geological Support of Well Drilling

@inproceedings{Ovcharenko2017IntegratedTO,
  title={Integrated Technology of Planning and Geological Support of Well Drilling},
  author={Marina Ovcharenko and A. N. Lanin and I. V. Evdokimov},
  year={2017}
}

Geonavtika – nepremennoye usloviye razvitiya neftegazovykh tekhnologiy budushchego

    Tekhnologii nefti i gaza
  • 2005

Geofizicheskiye issledovaniya gorizontal'nykh neftegazovykh skvazhin: uchebnoye posobiye. – S.-Peterburg: Mezhdunarodnaya akademiya nauk ekologii, bezopasnosti cheloveka i prirody (MANEB)

  • 2001