Instytut Slawistyki PAN obchodzi jubileusz pięćdziesięciolecia / Ryszard Grzesik.

@inproceedings{Grzesik2004InstytutSP,
  title={Instytut Slawistyki PAN obchodzi jubileusz pię{\'c}dziesięciolecia / Ryszard Grzesik.},
  author={Ryszard Grzesik},
  year={2004}
}