Insolvenční správce a jeho úloha v insolvenčním řízení

@inproceedings{Kchov2011InsolvennSA,
  title={Insolven{\vc}n{\'i} spr{\'a}vce a jeho {\'u}loha v insolven{\vc}n{\'i}m ř{\'i}zen{\'i}},
  author={Mark{\'e}ta K{\'a}chov{\'a}},
  year={2011}
}
Tato bakalařska prace je zaměřena na problematiku insolvencniho spravce a jeho ulohy v insolvencnim řizeni. Pojednava nejprve o osobě insolvencniho spravce a snaži se nabidnout různe pohledy na jeho postaveni nejen v ramci insolvencniho prava. Věnuje se tež předpokladům výkonu funkce insolvencniho spravce. V ramci výkladu ulohy insolvencniho spravce v insolvencnim řizeni je pojednano o způsobech ustanoveni spravce do funkce a o možnostech ukonceni jeho působeni ve funkci, ale zejmena o jeho… CONTINUE READING