Inlärningsprocessen för juniora revisorer ur seniora revisorers perspektiv : En studie av identifierade förändringsfaktorer i revisorers sätt att lära sig

@inproceedings{Melin2017InlrningsprocessenFJ,
  title={Inl{\"a}rningsprocessen f{\"o}r juniora revisorer ur seniora revisorers perspektiv : En studie av identifierade f{\"o}r{\"a}ndringsfaktorer i revisorers s{\"a}tt att l{\"a}ra sig},
  author={Sofia Melin},
  year={2017}
}
Den nya generationens juniora revisorer kommer med nya krav pa sina arbetsgivare och arbetsmiljon jamfort med hur det var i tidigare generationer. Tillsammans med hogre effektivitetskrav fran revis ...