Informatologia 4-2007.indd

Abstract

Analiza razvoja učitelja u u učenju pomoću informatičkih tehnologija napravljena je s obzirom na potrebu cjeloživotnog učenja u društvu. Opisan je odnos između profesije i zanimanja i predložena je klasifikacija različitosti. Definirano je cjeloživotno učenje, te su dana različita gledišta da bi se razjasnio pojam i objasnile veze između cjeloživotnog učenja i e-učenja. Čini se da će moderna informatička tehnologija biti temelj učinkovitog i jeftinog cjeloživotnog učenja. Da bi se došlo do te točke e-učenje mora postati jeftinije, lakše za korištenje, mora poticati aktivnost, podržavati multimediju, široko dostupno, i bolje povezati učenje sa svakodnevnom praksom. Inovacije u učenju pomoću informacijskih tehnologija odgovaraju na ove potrebe. Nove tehnologije u procesu učenja stvaraju nove načine komunikacije, nove načine prijenosa znanja i nove društvene odnose, što rezultira novim konceptima učenja.

2 Figures and Tables

Cite this paper

@inproceedings{Dinevski2008Informatologia4, title={Informatologia 4-2007.indd}, author={Dejan Dinevski and Maja P{\vs}under and Majda P{\vs}under}, year={2008} }