Informationsförädlarbranschen : En undersökning av konkurrens och tillväxt

@inproceedings{Svanberg2015InformationsfrdlarbranschenE,
  title={Informationsf{\"o}r{\"a}dlarbranschen : En unders{\"o}kning av konkurrens och tillv{\"a}xt},
  author={Carl Svanberg and Alexander Oja},
  year={2015}
}
Den 1 juli 2010 implementerades PSI-lagen i Sverige, syftet var att framja konkurrens och tillvaxt i informationsforadlarbranschen. En bransch som beraknas ha en stor tillvaxtpotential. Branschen s ... 

Similar Papers

Topics from this paper.