• Published 2007

Informacijski sistem kot podpora managementu človeških virov v podjetju "X" : diplomsko delo

@inproceedings{Jambrovi2007InformacijskiSK,
  title={Informacijski sistem kot podpora managementu {\vc}love{\vs}kih virov v podjetju "X" : diplomsko delo},
  author={Goran Jambrovi{\'c}},
  year={2007}
}