Informació I Curs Actual Llicenciatures Plans 2000 (a Extingir) Informació I Curs Actual Llicenciatures Plans 2000 (a Extingir) [1]

  • Published 2016

Abstract

Dies de matrícula d'estudiants que continuen estudis [5] Manual del Procés d'Automatricula [6] Informació pel Procés d'Automatrícula [7] Convalidació d'estudis [8] Sol·licitud de modificació de matrícula [9] Renúncia a l'avaluació curricular [10] Matrícula extraordinària per a Pràctiques en Vaixell [11] Sol.licitud de reconeixements de crèdits de Lliure Elecció [12] Taules de reconeixement de crèdits CFGS [13]

Cite this paper

@inproceedings{2016InformaciIC, title={Informaci{\'o} I Curs Actual Llicenciatures Plans 2000 (a Extingir) Informaci{\'o} I Curs Actual Llicenciatures Plans 2000 (a Extingir) [1]}, author={}, year={2016} }