Influence of some insecticides on the development of caterpillar populations on cabbage

Abstract

Five insecticides were evaluated against caterpillars on cabbage. Before and after treatment the population size of the various species was recorded. Criteria and methods for the assessment of damage due to caterpillars and of cabbage aphid infestation are described. Vijf insecticiden werden op hun werkzaamheid tegen koolrupsen beproefd. Dit werd gedaan door de populatieontwikkeling van ieder object te volgen, nadat de populatiegrootte vóór de behandeling was vastgesteld (Tabel 2. Fig. 1, 3, 4). De werkzaamheid van de middelen werd bepaald zowel ten aanzien van de totale rupsenpopulatie als tegen de twee belangrijkste soorten in de proefperiode (Fig. 3, 4). Ook werden de vraatschade door de rupsen en de ontwikkeling van kooluispopulatie waar genomen en beoordeeld (Fig. 2 en 5).

DOI: 10.1007/BF02650381

6 Figures and Tables

Cite this paper

@article{Theunissen2007InfluenceOS, title={Influence of some insecticides on the development of caterpillar populations on cabbage}, author={Johan Theunissen and Hanny den Ouden}, journal={Netherlands Journal of Plant Pathology}, year={2007}, volume={84}, pages={157-165} }