• Physics
  • Published 2018

Influence of processing aids on indicators of the oil production effectiveness and o- diphenols of autochthonous virgin olive oils

@inproceedings{Germek2018InfluenceOP,
  title={Influence of processing aids on indicators of the oil production effectiveness and o- diphenols of autochthonous virgin olive oils},
  author={Valerija Majeti{\'c} Germek and Ur{\vs}ka Kosi{\'c} and Toni Biskupovi{\'c} and Luka Poturi{\vc}ek and Olivera Koprivnjak},
  year={2018}
}
Cilj ovog rada bio je istražiti utjecaj pomocnih tvari na pokazatelje uspjesnosti procesa proizvodnje i na sadržaj o-difenola u djevicanskim maslinovim uljima autohtonih hrvatskih sorti 'Buža', 'Oblica' i 'Rosinjola'. Tijekom laboratorijske prerade plodova ispitivane su tri pomocne tvari (talk, NaCl i CaCO3) koje su zasebno i u razlicitim masenim udjelima dodavane u maslinova tijesta istraživanih sorti. Kod 'Buže' i 'Oblice' sol je pokazala bolju ucinkovitost u povecanju randmana i… CONTINUE READING