Corpus ID: 126715900

Industriemissionsdirektivets konsekvenser för förbränningsanläggningars utsläppsnivåer till luft

@inproceedings{Nyberg2015IndustriemissionsdirektivetsKF,
 title={Industriemissionsdirektivets konsekvenser f{\"o}r f{\"o}rbr{\"a}nningsanl{\"a}ggningars utsl{\"a}ppsniv{\aa}er till luft},
 author={Helene Nyberg},
 year={2015}
}
 • Helene Nyberg
 • Published 2015
 • Geography
 • Nya utslappsregler kan medfora okat behov av rokgasreningsutrustning for forbranningsanlaggningar Implementeringen av EU kommissionens Industriemissionsdirektiv (IED) i svensk lagstiftning innebar nya regler om utslapp till luft for forbranningsanlaggningar. Fran och med 1 januari 2016 skarps utslappskraven och anlaggningar kan darfor bli tvungna att utoka sin rokgasreningsutrustning. Implementeringen av direktivet innebar att det kommer nya regler om utslapp till luft for… CONTINUE READING

  Create an AI-powered research feed to stay up to date with new papers like this posted to ArXiv

  References

  Publications referenced by this paper.

  drifttimmar har produktionsenheterna haft de senaste tre verksamhetsåren? Produktionsenhet Antal drifttimmar 2014 Antal drifttimmar 2013 Antal drifttimmar

  • Hur många
  • 2012