Incidental finding of an intraosseous lipoma of the pelvis.

Sorry, there's nothing here.

Cite this paper

@article{Beekwee2003IncidentalFO, title={Incidental finding of an intraosseous lipoma of the pelvis.}, author={R Beekwee and Koenraad Verstraete and C C J Huysse}, journal={JBR-BTR : organe de la Societe royale belge de radiologie (SRBR) = orgaan van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Radiologie}, year={2003}, volume={86 3}, pages={140-1} }