In memoriam Prof. Dr. E. Gäumann 1893–1963

  • VeeraMuthu A.
  • Published 2005 in Netherlands Journal of Plant Pathology

Abstract

Op 5 december 1963 overleed op 70-jarige leeflijd Prof. Dr. ERNST G);UMANN, hoogleraar voor systematische plantkunde aan de ,,EidgenSssische Technische Hochschule" (Afdeling landbouw, bosbouw en natuurwetenschappen) in Ztirich. Op grond van zijn wetenschappelijk werk en als auteur van verschillende handboeken moet hij tot de grootste fytopathologen en mycologen van deze eeuw gerekend worden. Hij studeerde aan de Universiteit in Bern en bekwaamde zich onder leiding van Prof. EDUARD FISCHER voornamelijk in de mycologie. Uit deze tijd stamt zijn liefde voor de roestzwammen, die zijn verdere leven zijn troetelkinderen zouden blijven. In zijn dissertatie behandelde hij de valse meeldauw van kool en enkele jaren later heeft hij dit werk uitgebreid tot een monografie van het genus Peronospora. Op ander botanisch gebied ori~nteerde hij zich tijdens zijn verblijf in Zweden en Noord-Amerika. Van 1920 tot 1923 was hij in het toenmalige Nederlands Indi~ verbonden aan het Instituut voor Plantenziekten te Buitenzorg. Hij verrichtte daar onderzoek over ziekten van de banaan en vertoefde lange tijd op Celebes. Het Nederlands heeft hij in deze periode geheel leren beheersen en dit driejarig verblijf in de tro-

DOI: 10.1007/BF01981350

Cite this paper

@article{A2005InMP, title={In memoriam Prof. Dr. E. G{\"a}umann 1893–1963}, author={VeeraMuthu A.}, journal={Netherlands Journal of Plant Pathology}, year={2005}, volume={70}, pages={99-100} }