Implicacions dels coneixements de matemàtiques en els estudiants de nou accés a graus universitaris d’economia i empresa

@inproceedings{Masana2020ImplicacionsDC,
  title={Implicacions dels coneixements de matem{\`a}tiques en els estudiants de nou acc{\'e}s a graus universitaris d’economia i empresa},
  author={Ricard Esparza Masana and Dolors M{\'a}rquez Cebri{\'a}n},
  year={2020}
}
L’article presenta l’estudi de les implicacions de les matematiques als estudis universitaris de grau en l’ambit de l’economia i empresa, i ho fa a traves de l’analisi empirica de les caracteristiques dels estudiants de la Universitat Autonoma de Barcelona que van accedir als graus de la Facultat d’Economia i Empresa el curs 2018/2019. Seguint l’ordre cronologic del pas dels estudis pre-universitaris als universitaris, l’article analitza, sempre lligant-ho a les matematiques i en el context d… 

References

SHOWING 1-10 OF 14 REFERENCES

La modelización matemática en los estudios universitarios de economía y empresa: análisis ecológico y propuesta didáctica

Aquest treball parteix de la problematica que planteja l’ensenyament de les matematiques en els estudis universitaris d’economia i empresa. Des del marc teoric que adoptem, la teoria antropologica

Perfil matemático del alumnado de nuevo ingreso en la Facultad de Economía y Empresa de la UB

espanolEste documento analiza el nivel de conocimientos matematicos de los alumnos de nuevo ingreso a los grados de ADE y de Economia de la Universidad de Barcelona durante dos cursos. En las

Els continguts curriculars de matemàtiques aplicades a les ciències socials a l’etapa preuniversitària. Influència en la problemàtica de la transició a la universitat

Ens proposem coneixer els motius que porten a que els alumnes de nou acces als graus d’Economia i Empresa tinguin un nivell de matematiques que sovint no es correspon amb el que haurien de tenir. Hem

Aproximación al nivel de destreza matemática de los alumnos de primer curso del grado en ADE

espanolLas profesoras que presentamos este trabajo formamos parte de un grupo de innovacion educativa formado en la facultad de Economia y Empresa de la Universidad de Murcia, que tiene como objetivo

Una triple visión sobre la adecuación de las Matemáticas impartidas en Bachillerato para los Grados en Economía y ADE.

El objetivo de este trabajo es proponer un mecanismo para evaluar el nivel de discrepancia que existe entre las Matematicas preuniversitarias y las de los Grados en Economia y Administracion y

Adecuación de los conocimientos matemáticos previos a los estudios de tipo económico-empresarial

espanolLa entrada en vigor de los nuevos Planes de Estudios implica una modificacion sustancial tanto de la programacion como de la metodologia docente utilizada hasta ahora. En los tres ultimos anos

Determinants of grades in maths for students in economics

This paper investigates the determinants of grades achieved in maths by first-year students in economics. We use individual administrative data from 1993 to 2005 to fit an educational production

TEACHING TOOLS: TEACHING METHODS IN UNDERGRADUATE ECONOMICS

Lectures have long been the dominant pedagogical approach in undergraduate economics courses but they are certainly no longer the exclusive approach. Much of the recent soul-searching in the

Student Outcomes at University in Australia: A Quantile Regression Approach

Students’ success during their first year at university is largely influenced by their university entrance score. Personal characteristics and secondary school characteristics also impact on success.

I q 2q 3q i C q 10 q q

  • Determina quina és la quantitat que maximitza els beneficis (B), sabent que B = I – C. a) 1 miler b) 6 milers c) 1/3 milers d) Cap de les anteriors RIDU Revista d’Innovació Docent Universitària 12
  • 2020