Implementeringen av IFRS i fem svenska börsbolag. En jämförande studie av Aspiro, Sigma, PartnerTech, Nolato och Höganäs

@inproceedings{Sidorsson2006ImplementeringenAI,
  title={Implementeringen av IFRS i fem svenska b{\"o}rsbolag. En j{\"a}mf{\"o}rande studie av Aspiro, Sigma, PartnerTech, Nolato och H{\"o}gan{\"a}s},
  author={Carina Sidorsson and Eva Sandquist},
  year={2006}
}

Similar Papers

Loading similar papers…