Implementació de Tecnologia IoT en municipi rural

@inproceedings{Torres2017ImplementaciDT,
  title={Implementaci{\'o} de Tecnologia IoT en municipi rural},
  author={Felix Torres},
  year={2017}
}
Es tracta de analitzar quines serien les variables que mitjantcant Internet de les Coses es podria donar a coneixer a la poblacio per tal de augmentar el grau de transparencia i millorar la gestio per part del ajuntament. S haura de fer una petita descripcio tecnica de cada cas aixi com valorar el cost