Impak program angkasa

@inproceedings{Nur2007ImpakPA,
  title={Impak program angkasa},
  author={Amirullah Andi Nur},
  year={2007}
}