• Published 2012

Ikä taloudellisena ongelmana

@inproceedings{Silvennoinen2012IkTO,
  title={Ik{\"a} taloudellisena ongelmana},
  author={Heikki Silvennoinen},
  year={2012}
}