Identifikace patogeneticky významných mutací u chronické lymfocytární leukemie pomocí "sekvenování nové generace"

@inproceedings{Mrz2012IdentifikacePV,
  title={Identifikace patogeneticky v{\'y}znamn{\'y}ch mutac{\'i} u chronick{\'e} lymfocyt{\'a}rn{\'i} leukemie pomoc{\'i} "sekvenov{\'a}n{\'i} nov{\'e} generace"},
  author={Marek Mr{\'a}z and Martin Trbu{\vs}ek and D{\'a}{\vs}a Boha{\vc}iakov{\'a} and Jitka Malcikova and Jana Didi and Kateřina Staňo Kozub{\'i}k and Barbara Kantorov{\'a} and Jiř{\'i} Mayer and {\vS}{\'a}rka Posp{\'i}{\vs}ilov{\'a}},
  year={2012}
}
Chronicka lymfocytarni leukemie (CLL) patři mezi onemocněni, u nichž se po dlouhou dobu nedařilo identifikovat genove mutace, ktere souvisi s jejich vznikem a progresi. Nedostatecne pochopeni patogeneze CLL zpomalovalo pokrok na poli cilene lecby. V nedavne době bylo publikovano několik klicových praci, ktere s využitim přistupů „vysokokapacitniho sekvenovani nove generace“ (Next Generation Sequencing – NGS) popsaly mutace v cca 15 protein-kodujicich genech potencialně důležitých v biologii CLL… CONTINUE READING