Identification of nonlinear mechanical model parameters based on softcomputing methods

@inproceedings{Kucerov2008IdentificationON,
  title={Identification of nonlinear mechanical model parameters based on softcomputing methods},
  author={Anna Kucerov{\'a}},
  year={2008}
}
Committee: Prof. Drahomı́r Novák Vysoké Učenı́ Technické v Brně President Prof. Tomaž Rodič Univerza v Ljubljani Opponent Prof. Pierre Villon Université de Technologie de Compiègne Opponent Delphine Brancherie, Ph.D. Université de Technologie de Compiègne Examiner Jan Zeman, Ph.D. České Vysoké Učenı́ Technické v Praze Examiner Prof. Hermann Matthies Technische Universität Braunschweig Examiner Prof. Djordje Peric University of Wales, Swansea Examiner Prof. Zdeněk Bittnar České Vysoké Učen… CONTINUE READING