INDYWIDUALNA OCENA SZCZEGÓLNYCH POTRZEB OFIARY: EUROPEJSKIE STANDARDY A REGULACJE POLSKIE

@inproceedings{Mazowiecka2015INDYWIDUALNAOS,
  title={INDYWIDUALNA OCENA SZCZEG{\'O}LNYCH POTRZEB OFIARY: EUROPEJSKIE STANDARDY A REGULACJE POLSKIE},
  author={Lidia Mazowiecka},
  year={2015}
}