• Political Science
  • Published 2005

IKT för ett bättre lärande.

@inproceedings{Lindstrm2005IKTFE,
  title={IKT f{\"o}r ett b{\"a}ttre l{\"a}rande.},
  author={Berner Lindstr{\"o}m},
  year={2005}
}