• Corpus ID: 191441821

IGNACE GOLDZIHER’İN TABERÎ’DEN AKTARIMDA BULUNARAK BAZI KIRÂATLERİ TENKİDİ VE MESELENİN ARKA PLÂNI / Criticism of Ignace Goldziher about Some Quranic Recites that Had Been Quoted from Taberî’s Commentary and the Background of the Matter

@inproceedings{Okcu2002IGNACEGT,
  title={IGNACE GOLDZIHER’İN TABER{\^I}’DEN AKTARIMDA BULUNARAK BAZI KIR{\^A}ATLERİ TENKİDİ VE MESELENİN ARKA PL{\^A}NI / Criticism of Ignace Goldziher about Some Quranic Recites that Had Been Quoted from Taber{\^i}’s Commentary and the Background of the Matter},
  author={Abd{\"u}lmecit Okcu},
  year={2002}
}
OZET Bir kisim mustesrikler, kirâat konusunu Kur’an’da bir eksiklik olarak gormus ve bunu daima tenkit etmislerdir. Bunlardan biri de, Ignace Goldziher’dir. Goldziher, bazi tenkitlerinde ozellikle Taberi’yi referans gostermektedir. Buna Yusuf (12)-110 ve Âl-i Imrân (3)-161 ayetlerini misal verebiliriz. Mezkur ayetleri ele aldigimizda Goldziher’in yaptigi aktarimlarin eksik ve biraz da yanli oldugu kanaatine vardik. Bu vesileyle konunun arka planini incelemeye calistik. Anahtar Kelimeler: Taberi…